Inspectierapporten

INSPECTIERAPPORTEN

INSPECTIERAPPORTEN


Jaarlijks wordt er een inspectie gehouden om te bepalen of Joesboef voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.


Hieronder treft u het jaarlijkse inspectierapport aan voor het kinderdagverblijf.


Door hier te klikken, komt u terecht op de pagina waar eveneens rapporten uit het verleden op staan.


Hieronder treft u het jaarlijkse inspectierapport aan voor de buitenschoolse opvang.


Door hier te klikken, komt u terecht op de pagina waar eveneens rapporten uit het verleden op staan.