Documenten

DOCUMENTEN

Documenten


Ons kinderdagverblijf heeft een pedagogisch beleid, welke in samenwerking met de oudercommissie is opgesteld. Hierin staan onze missie, visie en onze richtlijnen voor de pedagogisch medewerkers zodat zij weten wat er van hen wordt verwacht. Daarnaast stimuleert het de pedagogisch medewerkers om in de dagelijkse praktijk stil te staan bij het werk waardoor de kwaliteitsbewustheid wordt bevorderd.


Hieronder treft u ons meest recente pedagogisch beleid:


Hieronder treft u onze algemene voorwaarden: