Klachtenreglement

KLACHTENREGLEMENT

Klachtenreglement


Joesboef  vindt het belangrijk om regelmatig met u te overleggen, zodat wij onze kwaliteit kunnen verbeteren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dit lossen we graag met u op.


In eerste instantie kunt u uw klacht bespreken met de groepleidster(s).


Als er geen oplossing gevonden kan worden waar u tevreden mee bent, dan kunt u altijd een oudergesprek aanvragen. Als u dat wilt, kan hierbij een leidinggevende aanwezig zijn.


U kunt eveneens uw klacht bespreken met onze oudercommissie.


Ouders kunnen zich te allen tijde richten tot de Geschillencommissie. Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.


Geschillencommissie Kinderopvang

De Geschillencommissie

Postadres:

Postbus 90600

2509 LP Den Haag


Bezoekadres:

Bordewijklaan 46

2591 XR Den Haag

Bel: 070 310 53 10

Maandag t/m vrijdag

09:00 – 17:00 uur

 

Ook is er een oudercommissie actief binnen Joesboef. Zij helpen u hier graag mee. Hierbij ons klachtenreglement voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang:


.