Voorschool

VOORSCHOOL

VOORSCHOOLSE EDUCATIE (VVE)


Er zijn meerdere educatieprogramma’s beschikbaar voor de voorschoolse educatie. Bij Joesboef hebben we gekozen voor het gebruik van het totaalprogramma, de Piramide-methode. Dit is een voor- en vroegschools (VVE) educatieprogramma. Kinderen ontdekken spelenderwijs de wereld . Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. De pedagogisch medewerksters begeleiden de kinderen op een slimme wijze bij het spelen en leren. Op deze manier wordt elk thema dat aan bod komt telkens verder verkend en is verdieping ‘ingebakken’.

OUDERBETROKKENHEID


Ouderbetrokkenheid gaat zelden vanzelf. Om kinderen optimale kansen te kunnen bieden, is samenwerking met de ouders van groot belang. We nemen uw mening over wat volgens u belangrijk is voor uw kind dan ook serieus. We maken graag gebruik van uw kennis, inzichten en ervaringen om zo goed mogelijk te anticiperen op mogelijke ontwikkelingsproblemen of problemen thuis. We informeren u dan ook regelmatig over de ontwikkeling van uw kind. Op basis hiervan kijken wij samen met u naar wat uw kind nodig heeft, en hoe hieraan bijgedragen kan worden.