Informatie

INFORMATIE

HUISREGELS

 

In onze huisregels vindt u onder andere informatie over haal- en brengtijden, wat te doen bij afwezigheid en/of ziekte, hoe wij omgaan met eetwensen en wat onze kledingvoorschriften zijn.

OUDERCOMMISSIE

 

De oudercommissie is er om uw belangen en de belangen van uw kinderen te behartigen. Zo geeft de oudercommissie advies over zaken als het pedagogisch beleid, protocollen, veiligheid, hygiëne, voeding, ziekte beleid, reglementen en huisregels, maar ook over klantvriendelijkheid van de organisatie, kwaliteit van de zorg, wachtlijsten en prijsbeleid van de kinderopvang.

INSPECTIERAPPORTEN

 

Jaarlijks wordt er een inspectie gehouden om te bepalen of Joesboef voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

KLACHTENREGLEMENT

 

Joesboef vindt het belangrijk om regelmatig met u te overleggen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dit lossen we graag met u op.

DOCUMENTEN

 

Hier vindt u de documenten, zoals ons pedagogisch beleid en algemene voorwaarden.

CONTACTGEGEVENS

Adres

Kinderdagverblijf Joesboef

Bijlmerdreef 1237

1103 TX Amsterdam

BEL ONS

Bel

Tel: 020 - 3681137

© Copyright 2018. All Rights Reserved.